De inzichten van Harvard over Duurzaamheid 

In een tijdperk dat gekenmerkt wordt door wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en milieuvervuiling, is duurzaamheid niet alleen een modewoord geworden, maar een strategische noodzaak voor organisaties en bedrijven wereldwijd. Harvard University, een gerenommeerd instituut dat bekend staat om haar leiderschap in de academische wereld, onderzoek en innovatie, biedt waardevolle inzichten in hoe duurzaamheid kan worden ingezet als strategie om positieve verandering te stimuleren en waarde op lange termijn te creëren.

Handelen in lijn met het Business Model voor Duurzaamheid betekent vaak op dun ijs lopen. – Een grote investering vooraf voor een niet verzekerd rendement.
Professor Rebecca Henderson

Professor Sustainable Business Strategy, Harvard Business School

Waarom duurzaamheid belangrijk is

Duurzaamheid omvat de integratie van ecologische, sociale en economische overwegingen in besluitvormingsprocessen om aan de behoeften van het heden te voldoen zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Bij Harvard is duurzaamheid niet slechts een abstract concept, maar een leidend principe dat is ingebed in de cultuur en de activiteiten.

Datagestuurde aanpak bij Executie van Bedrijfsstrategie

De toewijding van Harvard aan duurzaamheid wordt onderstreept door de datagestuurde benadering van besluitvorming. De universiteit verzamelt en analyseert enorme hoeveelheden gegevens met betrekking tot energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen, afvalbeheer en andere duurzaamheidscijfers. Deze gegevens dienen als basis voor het stellen van ambitieuze doelen, het bijhouden van de voortgang en het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Harvard heeft zich bijvoorbeeld ten doel gesteld om in 2026 fossiele brandstofneutraal te zijn en in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. Deze doelen zijn gebaseerd op grondige analyses en modellering, en tonen de proactieve houding van Harvard bij het aanpakken van klimaatverandering.

De bezorgdheid van de afgelopen decennia over de door broeikasgassen veroorzaakte klimaatverandering heeft geleid tot een uitgebreide wetenschappelijke literatuur over de meting ervan.

Professor Robert S. Kaplan

Professor Leadership Development, Harvard Business School

Innovatieve oplossingen waarbij Duurzaamheid centraal staat

Harvard fungeert als katalysator voor innovatie door samenwerking tussen onderzoekers, studenten en externe partners te stimuleren om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Van hernieuwbare energietechnologieën tot duurzame transportinitiatieven, het onderzoeksecosysteem van Harvard genereert nieuwe ideeën en praktische oplossingen voor urgente duurzaamheidsuitdagingen.

Een opmerkelijk voorbeeld is de toewijding van Harvard aan groene bouwpraktijken. De universiteit heeft strenge duurzaamheidsnormen geïmplementeerd voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, wat heeft geresulteerd in LEED-gecertificeerde gebouwen die energiezuinig en milieuvriendelijk zijn en het welzijn van de bewoners bevorderen.

Complexe Duurzaamheidskwesties aanpakken

De rol van Harvard in het bevorderen van duurzaamheid reikt verder dan de campusgrenzen om toekomstige leiders op te leiden en te inspireren. Door haar academische programma’s, onderzoekscentra en initiatieven rust Harvard studenten uit met de kennis, vaardigheden en waarden die nodig zijn om complexe duurzaamheidskwesties aan te pakken.

Zo biedt de Harvard Business School cursussen aan over duurzaam ondernemen, die studenten voorbereiden op het integreren van milieu- en sociale overwegingen in bedrijfsstrategieën en besluitvorming. Ook het Environment and Natural Resources Program van de Harvard Kennedy School leidt beleidsmakers en praktijkmensen op om effectieve strategieën te ontwikkelen voor duurzame ontwikkeling en milieubeheer.

Meer dan zonnepanelen en batterijen alleen

Chantal Staal Bakker heeft zich gespecialiseerd in het uitzetten van een Business Strategie en een Marketing Strategie waarbij Duurzaamheid centraal staat. Met haar 30 jaar ervaring als Senior Strateeg weet ze als geen ander dat Duurzaamheid om een geheel andere strategie vraagt. Dat de markt letterlijk en figuurlijk om een andere markt vraagt.

Chantal Staal Bakker studeerde onder andere klassieke Marketing aan Cambridge University, Engeland, en verworf haar specialisatie in de Duurzame Strategie Ontwikkeling en Implementatie aan Harvard Business School. Zij is gecertificeerd in Disruptive Strategy, Strategy Execution en Sustainable Business Strategy. Chantal Staal Bakker is Eigenaar en Commercieel Directeur van Staaal Duurzame Energie. Daarnaast is zij ruim 20 jaar ondernemer. Zij staat haar klanten graag bij in hun strategische keuzes.

Drs. Chantal Staal Bakker - Eigenaar / Commercieel Directeur

Harvard Duurzame Business Strategie Gecertificeerd, Staal Duurzame Energie

Collectieve actie stimuleren

Misschien wel de belangrijkste impact van Harvard’s inspanningen op het gebied van duurzaamheid ligt in haar vermogen om collectieve actie te katalyseren en bredere maatschappelijke verandering te beïnvloeden. Als thought leader en samenbrenger van diverse belanghebbenden, maakt Harvard gebruik van haar platform om te pleiten voor beleidshervormingen, samen te werken met industriële partners en gemeenschappen te mobiliseren rond gedeelde duurzaamheidsdoelen.

Met initiatieven als het Harvard University Center for the Environment en het Harvard Office for Sustainability stimuleert de universiteit samenwerking tussen verschillende disciplines en sectoren om de overgang naar een duurzamere toekomst te versnellen.

Duurzaamheid integreren in Strategische Prioriteiten

De manier waarop Harvard University duurzaamheid benadert, is een overtuigende casestudy voor organisaties die duurzaamheid willen integreren in hun strategische prioriteiten. Door te kiezen voor een datagestuurde aanpak, innovatie te stimuleren, educatief leiderschap te koesteren en collectieve actie aan te moedigen, laat Harvard zien hoe duurzaamheid een krachtige motor kan zijn voor positieve verandering en waardecreatie op de lange termijn.

Nu we de complexe uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd moeten bieden, kunnen de lessen van de duurzaamheidsreis van Harvard organisaties over de hele wereld inspireren en begeleiden om duurzaamheid niet alleen als een morele verplichting te zien, maar als een strategische noodzaak voor succes in een snel veranderende wereld.

Advertentie

Bakker Business Transformation - Partner Staal Duurzame Energie

Duurzaamheid als Strategie

Staal Duurzame Energie is een partner van Bakker Business Strategie. Samen zetten zij stevig in op Duurzaamheid als onderdeel van de winstgevende energie van elke onderneming die voor de bedrijfsvoering van energie afhankelijk is. Wie is dat nu niet? Bakker Business Transformation werkt volgens de principes van Harvard Business School. De meest gerenomeerde universiteit als het gaat om Bedrijfskunde, Strategieontwikkeling en Winstgevende Business Modellen.

Aanmelden Nieuwsbrief over Duurzaamheid

Staal Duurzame Energie kan niet anders dan Duurzaamheid hoog op de agenda zetten. Het moge duidelijk zijn dat het een onderwerp is dat niet langer vrijblijvend is maar Duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Maar ook dat het om een  transformatie vraagt in het denken over strategie ontwikkeling. De keuzes waarop deze strategie zijn gebaseerd zijn de laatste jaren flink veranderd. De invloed ervan op de markt ook. Maar ook de methodiek om tot deze verbeterde lange termijn strategie te komen op een manier die winstgevend is en niet enkel een kostenpost. Vandaar dat wij niet alleen een algemene nieuwsbrief hebben over Transformation, Strategie ontwikkeling en de executie ervan maar ook een heel specifieke over Duurzaamheid als aanleiding en onderdeel van een transformatie.