Overstappen op een Energie Management Systeem (EMS)

Voordat je zou kunnen overwegen om met jouw bedrijf of organisatie over te stappen is het goed je te verdiepen in de belangrijkste voordelen. Dat begint bij de vraag, wat is een Energie Management Systeem (EMS) eigenlijk? En wat zijn de voor- en de nadelen ervan?

1. Inleiding tot EMS

Een energiebeheersysteem (EMS) is een Tool die bedrijven en organisaties in staat stelt hun energieverbruik systematisch te:

 • Monitoren
 • Controleren
 • Optimaliseren

De belangrijkste voordelen van Energie Management Systeem (EMS) zijn de aanzienlijke kostenbesparingen door:

 • Verhoogde energie-efficiëntie
 • Vermindering van de koolstofvoetafdruk
 • Ondersteuning bij het voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen

Kosten verlagen en milieuprestaties verbeteren

In het huidige zakelijke landschap, waar de nadruk ligt op duurzaamheid en efficiëntie, is het vermogen van een Energie Management Systeem (EMS) om operationele kosten te verlagen en tegelijkertijd milieuprestaties te verbeteren, onmisbaar.

2. Energie-efficiëntie beheren

Een Energie Management Systeem (EMS) helpt bedrijven hun energieverbruik efficiënt te beheren door real-time monitoring en analyse van energiegegevens. Dit stelt organisaties in staat om:

 • Onnodig verbruik te identificeren
 • Prestaties van apparatuur te optimaliseren
 • Energieverspilling te minimaliseren

Door deze geïnformeerde controle en optimalisatie, kunnen bedrijven:

 • Significante energiebesparingen realiseren
 • Operationele kosten verlagen
 • De milieu-impact verminderen

Zo dragen bedrijven en organisaties bij aan duurzaamheidsdoelstellingen en efficiëntieverbeteringen op lange termijn.

3. De Impact op het Milieu

Een Energie Management Systeem (EMS) speelt een cruciale rol in het verminderen van de CO2-voetafdruk van bedrijven door het efficiënter gebruik van energie. Dit niet alleen ondersteunt hun duurzaamheidsdoelstellingen. Het helpt ook bij het naleven van steeds strengere milieuregelgeving. Door het verminderen van energieverbruik, dragen bedrijven bij aan een lagere uitstoot van broeikasgassen, wat essentieel is in de strijd tegen klimaatverandering en voor het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties.

Lithium IJzer Fosfaat Accu's (LiFePO4) - Staal Duurzame Energie

Vraag naar de combinatie van:

 • Zonnepanelen
 • Batterijopslag
 • Energie Management Systeem (EMS)
 • Strategieontwikkelplan

Staal Duurzame Energie is de meest innovatieve partner wanneer het gaat om een maximale inzet van Energieadvies, Techniek en Strategieontwikkeling.

4. Datagestuurd Ondernemen

Een Energie Management Systeem (EMS) maakt gebruik van geavanceerde data-analyse om inzicht te bieden in het energieverbruik van bedrijven. Het analyseert grote hoeveelheden data uit diverse bronnen, zoals slimme meters en sensors, om:

 • Patronen te identificeren
 • Inefficiënties te ontdekken
 • Besparingsmogelijkheden te signaleren

Deze inzichten stellen bedrijven in staat om weloverwogen beslissingen te nemen die hun energieverbruik en bedrijfsvoering optimaliseren, leidend tot kostenbesparingen en een verminderde milieu-impact.

5. Case studies

Staal Duurzame Energie heeft recente case studies, brancherapporten of nieuwsartikelen geraadpleegd en deze gelegd naast de resultaten die zij bij haar eigen klanten ziet. Deze bronnen bieden gedetailleerde inzichten en cijfers over

 • Energieverbruik
 • Kostenbesparingen
 • Milieuprestaties

Dit levert een aantal interessante inzichten op:

In het huidige zakelijke landschap zien bedrijven in verschillende sectoren steeds meer het belang in van het integreren van initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), waaronder energiebeheersystemen (EMS), in hun operationele en strategische kaders. De implementatie van EMS en een sterke focus op ESG-praktijken leiden niet alleen tot milieuvoordelen, maar leveren ook aanzienlijke financiële winsten en concurrentievoordelen op.

a. Energie- en energiesectoren:

Bedrijven in de energiesector, zoals bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie, de auto-industrie en duurzame energie, lopen voorop in de verschuiving naar duurzame praktijken. De overgang naar netto nul emissies is een belangrijke uitdaging voor deze sectoren. Innovaties en strategische implementaties van EMS hebben echter veelbelovende paden laten zien om effectief te decarboniseren. Een collectieve beweging in de richting van netto nuluitstoot in deze energie-intensieve industrieën laat zien dat men vastbesloten is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door een verbeterde energie-efficiëntie en het gebruik van schonere energiebronnen.

b. Industriële en productiesectoren:

Industriële en productiebedrijven staan onder toenemende druk om hun energie-efficiëntie te verbeteren en hun impact op het milieu te verminderen. Door de invoering van EMS zien deze sectoren mogelijkheden voor aanzienlijke energiebesparingen en kostenverlagingen. De focus ligt niet alleen op het voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook op het bereiken van duurzaamheidsdoelen op lange termijn die aansluiten bij de groeiende vraag van investeerders naar verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken.

c. Financiële prestaties en interesse van investeerders:

Een duidelijk verband tussen Ecological, Social & Governance (ESG) Inspanningen, waaronder efficiënt energiebeheer, en financiële prestaties wordt steeds meer een kritieke factor voor investeerders. Onderzoeken tonen aan dat een significante meerderheid van de chief investment officers bereid is een premie te betalen voor bedrijven die een sterk verband laten zien tussen hun ESG-initiatieven en financieel succes. Beleggers zijn op zoek naar gedetailleerde ESG-informatie die een volledig inzicht geeft in hoe duurzaamheidsinitiatieven bijdragen aan waardecreatie en financiële stabiliteit op de lange termijn.

Ontsluiting nieuwe zakelijke kansen

De nadruk op ESG, ondersteund door effectief energiebeheer, verandert de manier waarop bedrijven werken en concurreren. De overgang naar duurzame praktijken en energie-efficiëntie pakt niet alleen milieukwesties aan, maar ontsluit ook nieuwe zakelijke kansen, vergroot de aantrekkingskracht voor investeerders en stimuleert economische groei. Terwijl bedrijven blijven navigeren door de complexiteit van duurzaamheid en energiebeheer, zullen de integratie van EMS en een strategische focus op ESG-initiatieven cruciaal blijven voor het bereiken van operationele uitmuntendheid en duurzaam concurrentievoordeel.

Voorbeelden van de implementatie van energiebeheersystemen (EMS)

In verschillende sectoren heeft de implementatie van energiebeheersystemen (EMS) bewezen een spelbreker te zijn, die de efficiëntie verhoogt, de kosten verlaagt en de inspanningen op het gebied van duurzaamheid ondersteunt. Hier volgen voorbeelden uit de productie, technologie, infrastructuur en detailhandel:

Productie en nutsbedrijven:

Industrieën zoals autoproductie en nutsbedrijven hebben veel baat gehad bij EMS. Met deze systemen kunnen bedrijven hun energieverbruik efficiënter beheren, wat leidt tot kostenbesparingen en een kleinere impact op het milieu. Het implementeren van EMS sluit aan bij de ISO 14000 normen, die richtlijnen bieden voor effectieve milieubeheersystemen. Deze richtlijnen helpen organisaties bij het opstellen van beleid, het uitvoeren van audits en het verbeteren van de systeemprestaties zonder specifieke aanvaardbare of onaanvaardbare normen voor te schrijven.

Technologie:

In de technologiesector maken bedrijven gebruik van EMS om hun energieverbruik te optimaliseren en hun activiteiten duurzamer te maken. Een voorbeeld hiervan zijn datacenters, die cruciaal zijn voor het functioneren van technologiebedrijven en berucht zijn om hun hoge energieverbruik. Door EMS-principes toe te passen, kunnen deze bedrijven hun energieverbruik aanzienlijk verminderen en hun algemene duurzaamheidsprofiel verbeteren.

Infrastructuur:

Voor infrastructuurprojecten speelt EMS een cruciale rol bij het beheren en verminderen van het energieverbruik in verschillende stadia, van bouw tot exploitatie. Dit is vooral belangrijk bij grootschalige projecten waar het energieverbruik groot kan zijn. De implementatie van EMS kan leiden tot een duurzamere ontwikkeling van infrastructuur, met minder koolstofemissies en lagere operationele kosten.

Detailhandel:

De detailhandel heeft technologie omarmd voor een radicale transformatie, waarbij EMS deel uitmaakt van deze verschuiving. Retailers zoals Home Depot en de Britse doe-het-zelf speler Screwfix hebben met succes technologie geïntegreerd om gepersonaliseerde omnichannel ervaringen te creëren en hun activiteiten te optimaliseren, inclusief energiebeheer. Deze retailers hebben zich gericht op het implementeren van systemen die:

 • Naadloze integratie van online en offline kanalen
 • Geavanceerde analyses voor real-time beheer
 • Geautomatiseerde logistiek ondersteunen

Dergelijke investeringen hebben niet alleen hun reactievermogen op de behoeften van de klant verbeterd, maar ook geleid tot kostenbesparingen en betere bedrijfsprestaties.

In al deze sectoren zorgt de toepassing van EMS ervoor dat bedrijven efficiënter, duurzamer en kosteneffectiever gaan werken. Door gebruik te maken van gegevens en technologie kunnen organisaties hun energiebeheerpraktijken aanzienlijk verbeteren, wat bijdraagt aan hun duurzaamheidsdoelstellingen en hun bedrijfsresultaat verbetert.

Handelen in lijn met het Business Model voor Duurzaamheid betekent vaak op dun ijs lopen. – Een grote investering vooraf voor een niet verzekerd rendement.
Professor Rebecca Henderson

Professor Sustainable Business Strategy, Harvard Business School

CONCLUSIE:

Gezien deze voordelen, moedigt Staal Duurzame Emnergie bedrijven organisaties aan om de implementatie van een Energie Management Systeem serieus te overwegen. Het vermogen van EMS om inzicht te geven in energieverbruik, operationele efficiëntie te verbeteren, en bij te dragen aan duurzaamheidsinitiatieven, maakt het een onmisbare tool voor bedrijven die streven naar optimalisatie en innovatie in hun operaties. Door te investeren in EMS, kunnen bedrijven en organisaties niet alleen hun kosten verlagen en hun milieu-impact verminderen, maar zich ook positioneren als voorlopers in hun branche op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie.

Advertentie

Bakker Business Transformation - Partner Staal Duurzame Energie

Duurzaamheid als Strategie

Staal Duurzame Energie is een partner van Bakker Business Strategie. Samen zetten zij stevig in op Duurzaamheid als onderdeel van de winstgevende energie van elke onderneming die voor de bedrijfsvoering van energie afhankelijk is. Wie is dat nu niet? Bakker Business Transformation werkt volgens de principes van Harvard Business School. De meest gerenomeerde universiteit als het gaat om Bedrijfskunde, Strategieontwikkeling en Winstgevende Business Modellen.

Aanmelden Nieuwsbrief over Duurzaamheid

Staal Duurzame Energie kan niet anders dan Duurzaamheid hoog op de agenda zetten. Het moge duidelijk zijn dat het een onderwerp is dat niet langer vrijblijvend is maar Duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Maar ook dat het om een  transformatie vraagt in het denken over strategie ontwikkeling. De keuzes waarop deze strategie zijn gebaseerd zijn de laatste jaren flink veranderd. De invloed ervan op de markt ook. Maar ook de methodiek om tot deze verbeterde lange termijn strategie te komen op een manier die winstgevend is en niet enkel een kostenpost. Vandaar dat wij niet alleen een algemene nieuwsbrief hebben over Transformation, Strategie ontwikkeling en de executie ervan maar ook een heel specifieke over Duurzaamheid als aanleiding en onderdeel van een transformatie.