De Salderingsregeling wordt 1 januari 2027 afgeschaft

De Nederlandse energiemarkt staat anno mei 2024 op het punt een belangrijke verandering te ondergaan. De nieuwe coalitie van PVV, NSC, VVD, en BBB heeft aangekondigd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen per 1 januari 2027 volledig wordt geschrapt. Dit besluit markeert een cruciale stap in de richting van een duurzamer en efficiënter energienetwerk in Nederland. In dit artikel bespreken we de achtergrond, de gevolgen, en de mogelijke voordelen van het afschaffen van deze regeling.

Wat is de Salderingsregeling?

De salderingsregeling werd geïntroduceerd om de adoptie van zonnepanelen te stimuleren. Deze regeling stelt huishoudens en bedrijven in staat om de stroom die zij opwekken met hun zonnepanelen terug te leveren aan het net en daarvoor een vergoeding te ontvangen. Het verschil tussen de hoeveelheid geleverde en verbruikte stroom wordt verrekend op de energierekening, wat bekend staat als ‘salderen‘.

Waarom de Salderingsregeling Afschaffen?

Bereiken van de Doelstellingen

Oorspronkelijk was de salderingsregeling bedoeld om de installatie van zonnepanelen te stimuleren. Dit doel is inmiddels ruimschoots bereikt. Nederland staat bovenaan in Europa als het gaat om het aantal zonnepanelen per hoofd van de bevolking. De regeling heeft dus duidelijk zijn vruchten afgeworpen.

Overbelasting van het Stroomnet

Echter, het ongelimiteerd terugleveren van stroom leidt tegenwoordig tot overbelasting van het stroomnet, vooral op zonnige dagen wanneer er een piek in de zonne-energieproductie is. Deze overbelasting zorgt voor inefficiëntie en verhoogde kosten voor het beheer van het elektriciteitsnet.

Kostenbesparing

Daarnaast kost het in stand houden van de salderingsregeling de overheid miljarden euro’s. Door deze regeling af te schaffen, kunnen deze kosten aanzienlijk worden verminderd, wat ruimte biedt voor investeringen in andere duurzame energieprojecten en infrastructuur.

Opslagbatterijen – De Toekomst

Lithium IJzer Fosfaat Accu's (LiFePO4) - Staal Duurzame Energie

Het wegvallen van de Salderingsregeling

Nu de Salderingsregeling niet lang meer zal bestaan in Nederland, zien Nederlandse bedrijven en organisaties zich genoodzaakt om tot de opslag van door henzelf opgewekte Duurzame Energie over te stappen. De landen om ons heen doen dit an jaren en laten zien dat:

 • Betrouwbaardere energievoorzieningen
 • Grip krijgen op de energiekosten
 • Lagere operationele kosten
 • Lagere onderhoudsvereisten
 • Lagere ecologische voetafdruk

Efficiënte en betrouwbare batterijoplossingen 

Bij Staal Duurzame Energie begrijpen we de uitdagingen waar bedrijven en organisaties voor staan en bieden we robuuste batterijoplossingen aan die zijn ontworpen om bedrijven te versterken. Onze producten zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek en innovatie. Ze worden voorzien van een advies op maat om te voldoen aan de hoge eisen van moderne innovatieve bedrijven.

Gevolgen voor Bedrijven

Stimulans voor Efficiënt Energiegebruik

Zonder de salderingsregeling zullen huishoudens en bedrijven meer gestimuleerd worden om efficiënter om te gaan met de opgewekte energie. Dit betekent dat er meer nadruk komt te liggen op energieopslag en het gebruik van opgewekte stroom binnen de organisatie of het bedrijf. Technologieën zoals thuisbatterijen en slimme energiemanagementsystemen zullen hierdoor aan populariteit winnen.

Verandering in Terugverdientijd

Het afschaffen van de salderingsregeling zal waarschijnlijk de terugverdientijd van zonnepanelen verlengen. Dit kan sommige consumenten afschrikken om te investeren in zonne-energie. Echter, met de dalende kosten van zonnepanelentechnologie en de beschikbaarheid van subsidies en andere stimuleringsmaatregelen, blijft de investering in zonnepanelen aantrekkelijk.

Toekomstige Energieoplossingen

Duurzame Innovaties

Het afschaffen van de salderingsregeling biedt kansen voor nieuwe duurzame innovaties. Door de focus te verleggen van teruglevering naar eigen verbruik, wordt de ontwikkeling van technologieën zoals energieopslag, slimme netwerken, en gedecentraliseerde energieoplossingen gestimuleerd. Deze innovaties zijn essentieel voor het creëren van een toekomstbestendig energienetwerk.

Zonnepanelen + Opslagbatterij + Energie Management Systeem

Een efficiënter gebruik van opgewekte energie draagt bij aan een betere integratie van zonnepanelen met een Litium Opslagbatterij en een Energie Management Systeem. Deze laatste zorgt voor een optimale inzet van Duurzame Energie op de manier die het beste past bij de doelstellingen van de organisatie of bedrijven die het gebruiken. Hierdoor zijn zij minder afhankelijk van het net en krijgen zij meer grip op hun energieverbruik. Dat zie je terug doordat de kosten dalen en ook de kans op uitval of afwezigheid van stroom afneemt.

De Rol van Staal Duurzame Energie

Staal Duurzame Energie kent de markt als de beste. Met een team van specialisten volgt zij de markt al langere tijd en is zij voorbereid op deze vervolgstap in de energietransitie. Bij Staal Duurzame Energie ligt het accent dan ook vooral bij de strategische keuzes die  bedrijven en organisaties zouden kunnen maken om grip te krijgen op hun energieverbruik. Op wat voor wie het beste werkt. Of je nu niet verder kunt uibreiden vanwege beperkingen in de energiecapaciteit of dat de kosten juist een reden zijn om eens goed te laten doormeten wat voor jou het meest effectief is. Bij Staal Duurzame Energie staat de klant altijd voorop.

Juist in een veranderende Energiemarkt is het belangrijk dat je als ondernemer met een partij samenwerkt die deze markt nauwlettend in de gaten houdt en een koploper is wanneer het om oplossingen gaat zonder daarbij de strategie van jouw bedrijf of onderneming en die van jouw klanten uit het oog te verliezen. Want Duurzaam Ondernemen is leuk maar het moet wel ten behoeve van jouw bedrijf en jouw klanten zijn. Energieoplossingen zijn daarbij nou eenmaal cruciaal.
Drs Chantal Staal Bakker

Duurzame Energie Strateeg, Business Developer en Marketing Strateeg, Staal Duurzame Energie / Harvard Business School / Bakker Business Transformation

Conclusie

Het afschaffen van de salderingsregeling is een logische stap in de evolutie van de Nederlandse energiemarkt. Hoewel het voor sommige organisaties en bedrijven een aanpassing zal betekenen, biedt het tegelijkertijd de kans om over te stappen op een duurzamer en efficiënter energiemodel. Met de juiste ondersteuning en innovatie kunnen we samen werken aan een toekomstbestendig energiesysteem op maat dat klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Meer Grip krijgen op Energie kent vooral voordelen

De beslissing van de nieuwe coalitie om de salderingsregeling te beëindigen is een stap in de goede richting voor een duurzame en efficiënte energietoekomst in Nederland. Hoewel de pijn op korte termijn vooral lijkt te overheersen, kent deze stap op de langere termijn ook vele voordelen door:

 • Bedrijven en ondernemingen onafhankelijk te maken van het stroomnet
 • De focus verleggen naar het eigen verbruik en private energieopslag
 • Altijd voldoende stroom voor jouw bedrijfsactiviteiten
 • Veel minder uitval en dus een hogere continuiteit van stroomvoorziening
 • Transitie naar Duurzame Energie winstgevend maken
 • Een robuust en toekomstbestendig energienetwerk creëren dat meer aankan

 

Advertentie

Bakker Business Transformation - Partner Staal Duurzame Energie

Duurzaamheid als Strategie

Staal Duurzame Energie is een partner van Bakker Business Strategie. Samen zetten zij stevig in op Duurzaamheid als onderdeel van de winstgevende energie van elke onderneming die voor de bedrijfsvoering van energie afhankelijk is. Wie is dat nu niet? Bakker Business Transformation werkt volgens de principes van Harvard Business School. De meest gerenomeerde universiteit als het gaat om Bedrijfskunde, Strategieontwikkeling en Winstgevende Business Modellen.

Aanmelden Nieuwsbrief over Duurzaamheid

Staal Duurzame Energie kan niet anders dan Duurzaamheid hoog op de agenda zetten. Het moge duidelijk zijn dat het een onderwerp is dat niet langer vrijblijvend is maar Duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Maar ook dat het om een  transformatie vraagt in het denken over strategie ontwikkeling. De keuzes waarop deze strategie zijn gebaseerd zijn de laatste jaren flink veranderd. De invloed ervan op de markt ook. Maar ook de methodiek om tot deze verbeterde lange termijn strategie te komen op een manier die winstgevend is en niet enkel een kostenpost. Vandaar dat wij niet alleen een algemene nieuwsbrief hebben over Transformation, Strategie ontwikkeling en de executie ervan maar ook een heel specifieke over Duurzaamheid als aanleiding en onderdeel van een transformatie.